dilluns, 28 de gener del 2013

Paternero, así "ahorra" tu alcalde Lorenzo Agustí


NOTA DE PRENSA.

CCOO y UGT del Ayuntamiento de Paterna denuncian que Lorenzo Agustí y su equipo de gobierno se mofan de los sindicatos en la adscripción de puestos de trabajo dentro de la Policía Local.

Las Secciones Sindicales del Ayuntamiento de Paterna denuncian que varios agentes han sido cambiados de unidades de adscripción sin previo aviso, sin la antelación que marca la Ley, y sin atender, –que se sepa-, a ningún criterio de igualdad, merito, capacidad,  antigüedad y publicidad ni a los relativos a la conciliación de la vida personal, familiar, y laboral como obliga la legislación vigente en la materia.

Estas Secciones Sindicales que vienen reclamando desde hace cinco años la negociación de un sistema de provisión de puestos de trabajo en el Cuerpo de Policía Local, donde primen los criterios anteriormente mencionados, no dan crédito al hecho que tanto la Teniente de Alcalde y el Concejal Delegado de Personal les den la razón en la Mesa General de Negociación, y la Concejal delegada de Policía y el Jefe de la Policía Local en el marco del Consejo de Policía, en cuanto a la necesidad de establecer dicho sistema, para luego observar como nos cambian de unidades al antojo de “no se sabe quien”, máxime cuando muchos de los puestos cubiertos recientemente conllevan el cobro de una gratificación en concepto de productividad.

El Alcalde Lorenzo Agustí, obedeciendo al pie de la letra al concejal de Hacienda Manuel Palma y con la anuencia de los concejales de personal Elena Martínez y Jesús Giménez lleva años con una política de recortes económicos y de derechos mucho más radical a la común de todo el estado que, además de afectar profundamente a todos los trabajadores que todavía quedan en el  Ayuntamiento, no ha evitado el despido masivo de otros y no ha supuesto el ahorro previsto para el vecino de Paterna que, después de ver como han aumentado la práctica totalidad de las tasas municipales, ahora comprueba que buena parte del supuesto ahorro de las nóminas de la plantilla municipal se va a repartir entre los elegidos a dedo para cobrar productividades.

Con estas medidas se produce un triple despropósito: No se ahorra al vecino lo prometido, se discrimina a trabajadores sobrepagando a unos, recortando a otros y despidiendo al resto y no se mejora la calidad del servicio porque no existe ningún sistema de asignación de puestos que garantice la ubicación de los funcionarios más adecuados en cada puesto.

Además se da la circunstancia, por ejemplo de ver Agentes jóvenes de reciente ingreso en puestos administrativos sedentarios, mientras otros de hasta 62 años son asignados sin previo aviso a destinos en la calle al atenderse tampoco las demandas de segunda actividad.

El Jefe de la Policía Local ha manifestado incluso por escrito y a solicitud de estas secciones sindicales no haber dado orden de ninguno de los cambios efectuados y desconocer el sistema de provisión de los mismos, siendo competencia propia, lo que ha generado el descontento y un desanimo generalizado en la mayoría de la Plantilla por sentirse despreciados por parte del Equipo de Gobierno que para beneficiar a unos pocos no dudan en saltarse a la torera el ordenamiento jurídico.

En ese sentido los sindicatos advierten de que, ademas, presuntamente podrían estar vulnerándose entre otros, las recomendaciones expresas del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana, la Norma-Marco sobre Estructura, Organización y Funcionamiento de los Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana, Decretos del Consell de la Generalitat, el Estatuto Básico del Empleado público, y posiblemente varios artículos del Código Penal, por lo que han facilitado sendos dossieres con la información de que disponen a sus servicios jurídicos con el fin de estudiar posibles acciones legales tendentes a la depuración de responsabilidades disciplinarias, administrativas y penales que pudieran haberse producido por los autores de los hechos expuestos.

dimarts, 13 de març del 2012

CCOO guanya el seu QUART contenciós consecutiu a l'Ajuntament

Si ahir retornàvem amb un aperitiu, hui continuem amb un plat fort i no descartem seguir publicant uns gustosos postres, doncs l'activitat sindical i judicial dels últims temps ens desborda. Sí, ha llegit bé, n'és el QUART recurs contenciós-administratiu que la secció de CCOO a Paterna amb la Confederació i la FSC de València com suport imprescindible guanya contra l'equip de govern de l'Ajuntament de Paterna, a més a més, els tres últims en un marge de uns dos mesos, i hui farem un repàs de tots quatre per coneixement de tots. Comencem:


El primer de tots, ja conegut per tots, publicat el passat 29 de juny, es guanyà per la rebaixada il·legal d'un 30% de les pagues de març i setembre, per compliment d'objectius/compensació de l'IPC, llevada a terme unilateral-ment per l'Alcalde Agustí, sentenciat pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, el qual fou al·legat per l'equip de govern, però que té el recolzament d'unes altres dues sentències en la mateixa línia als respectius recursos dels sindicats UGT i STAS. Això suposa la devolució de més de 1.000 euros nets per a cada treballador de l'Ajuntament, més de 420.000 euros que l'equip de govern ens deu corresponents a 3 pagues i mitja de 2010 i 2011.


El segon va ser la indemnització a un treballador de l'Ajuntament per aplicació del conveni de la construcció en lloc del de laborals, amb la corresponent imdemnització, que demostra que tant a nivell col·lectiu com a individual, l'equip de govern fa les coses mal i il·legals, malgrat que ho avisem, ho anticipem i ho demanem per la vía administrativa.


El tercer, que es preveu porte molts mals de caps als nostres ínclits ¿gestors? es guanyà per que s'han dedicat a cobrar una taxa per drets d'examen a tots els opositors que han concorri't a les diverses convocatòries celebrades a l'Ajuntament sense que existira una ordenança reguladora a l'efecte. La denuncia es va fer amb motiu de una convocatòria de places d'Oficial de la Policia Local el 2008 però té efectes retroactius fins 4 anys abans i des de aleshores fins a l'aprovació de l'ordenança el 2010.


Aixó que vol dir? Que TOTES les persones que s'hagen presentat a qualsevol oposició, concurs o procés selectiu aquests 6 anys des de 2004 fins a 2010, ara en virtut d'aquesta sentència, que ja es firme, tenen dret a la devolució de l'import de la taxa inexistent que va pagar. A falta de dades oficials, s'ha xifrat la quantitat potencial d'opositors amb dret a reclamar entre 1.000 i 2.000 afectats, que podria traduïr-se entre 50.000 i més de 100.000 euros il·legalment ingressats per la nostra casa municipal.


Donada la magnitud de l'abast d'aquesta sentència, per part de CCOO toca, per responsabilitat i congruència amb les seues accions sindicals i judicials, dur a terme una labor de difusió per a que aplegue al màxim possible d'afectats l'exposada informació al objecte de que pugen fer valer els seus drets i reben els seus diners il·legalment recaptats, a travers de tots els mitjans a l'abast (xarxes socials, pàgines i fòrums d'opositors, publicacions del sindicat, contacte amb els coneguts, sense descartar la publicació en premsa i demanant la col·laboració de tots i de totes els que ens llegisquen). Començarem des de ja i des d'ací:


Per fer la reclamació no més es necessari presentar una instància a l'Ajuntament amb les seues dades personals , el procés selectiu en que va participar i l'any de l'oferta d'ocupació pública així com fer constar que es demana en virtut de la sentència número 168/2012, de 10 de febrer de 2012, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, estimant el recurs contenciós-administratiu número 1428/2012.


I el quart, hui mateix, també en durà molta molta cua, doncs s'ha guanyat per conculcació dels drets fonamentals com a secció sindical, per silenci administratiu... traduïm: Des de 2007 (si més no abans) l'equip de govern ha anat acumulant als calaixos una darrere l'altra multitud de sol·licituds en les que la secció sindical de CCOO demanava diferents documents als que -hui ja podem dir-ho, doncs ens avala una sentència judicial- TENÍEM I TENIM DRET, sense donar cap resposta, ni en positiu ni en negatiu, com és la seua obligació com a administració pública.


Les matèries tractades en les sol·licituds son diverses i no anem ara a detallar-les però finalment prenguérem forma a la denúncia judicial d'un llistat de 13 punts, qüestionant la legalitat de diverses actuacions municipals i demanant els documents oficialment que validaren allò que CCOO ha tingut clar des d'el primer moment que s'estava fent al marge de la legalitat.


Quasi 3 anys després rebem la resposta judicial donant la raó als treballadors, la qual cosa suposa que en el termini d'un mes l'Ajuntament deu facilitar allò que es demanà el 2007, 2008, etc.. Poc hi ha que pensar per a concloure que, una vegada es dispose de la documentació sol·licitada -encara que obligats per sentència judicial- la secció sindical disposarà de les proves per demostrar distintes il·legalitat que esdevindran indefectiblement en les reclamacions, denúncies i contenciosos demanant igualtat, denunciant greuges i destapant tot allò que han intentat amagar durant vora 5 anys.


Cal dir que aquesta darrera sentència, no és encara firme, però tenim tota la convicció que, com els casos anteriors, finalment així ho siga, perquè entenem que és de justícia la seua confirmació.


Però ací no acaba la cosa, amb les sentències a la ma, es l'hora de les RESPONSABILITATS. El camí dut fins ara ha sigut llarg i molt dur, però ara és el moment d'arribar fins el final com tants i tantes companys i companyes ens han demanat. Per part de l'executiva de la secció sindical de CCOO no hi ha cap dubte a l'hora de demanar les responsabilitats personals, professionals, administratives, disciplinàries i, si es cau, penals a qualsevol que hagi sigut per acció o per omissió causant, culpable, col·laborador o còmplice de tots els perjudicis que venim suportant els treballadors i les treballadores d'aquest Ajuntament durant tants anys. No dubteu que fins on es puga arribar i d'acord amb l'assessorament dels servicis jurídics tant administratius com penals, s'arribarà.


I ara ens tocaria "passar comtes" però ho farem de forma ràpida, doncs "l'enemic" tampoc no mereix major consideració:

 • Al principi cap ens creia, mols diguérem que CCOO anaba "de farol", que no denunciaba... 
 • Després que no es guanyaria cap contenciós, que lluitar contra l'Administració es perdre per anticipat... 
 • Més tard, quan els resultats positius començaren a arribar, el missatge era que "em dona el mateix un contenciós que vint"... 
 • Fa quatre dies, ja no els donava el mateix, doncs no dubtaren en utilitzar els contenciosos pendents com a eina per a "negociar", proposant sense cap vergonya que es retiraren "a canvi de"...

I en mig de tot plegat, els protagonistes involuntaris de tota aquesta odissea han sigut apartats, discriminats, acusats d'alló que feien ells, sense cap possibilitat de millora o promoció, retallats en el sou més que ningú, perseguits, amenaçats amb expedients disciplinaris, sofrint greuges comparatius i tot alló no més amb el suport del més propers...


Però també s'anat veient com aquest més propers cada vegada son més, ho hem vist a les assemblees, al tancament dins de l'Ajuntament, a els plens abarrotats i a les manifestacions i concentracions. I això reconforta i ens reafirma -com ara les sentències- en la feina ben feta, en estar al costat dels treballadors i amb l'orgull de no ser uns venuts-per-quatre-perres.


Açò no acaba ací, dèiem, queda molta feina, molts judicis pendents i molts que vindran d'aquesta última sentència,però ara encarem aquesta tasca amb les forces revifades i la confiança de fer el que toca.


I també entenem que ahora es l'hora de recordar a tots que CCOO sempre ha apostat per la via de la negociació, pero de veritat i als forums que toca, i no més utilitzar la justícia com a últim recurs; bona prova d'alló és que absolutament TOTES les denúncies judicials han començat amb una instància administrativa dirigida a l'Alcalde. Si hagueran atés i constestat com la Llei els obliga les nostres demandes (en lloc de oblidar-les als calaixos) TOTS haguerem guanyat, hauriem estalviat temps,  hauriem evitat enfrontaments, problemes, tindriem la tan demanada "pau social" i probablement la reCCOOrdà no tendria raó de ser. I així continuem: VOLEM NEGOCIAR, pero DES DE ZERO. El pasat està ja als jutgats i el present ho estarà si no canvia el futur.


Agustí presumia dies abans de haver guanyat 10 contenciosos a Delegació de Govern -sí, sí, el tema de la RPT mereix una altra reCCOOrdà, ho sabem-. Sabem que son algú menys, però, tot i això, si finalment l'Ajuntament no acata el requeriment d'anular el ple en el termini d'un mes com s'ha dit en premsa en una vacilada tan inútil com improcedent, no tenim més que recomanar a Paula Sánchez de León es plantege contractar els serveis jurídics de CCOO, encapçalats per Isaura Navarro, doncs això es garantia d'èxit davant el Tribunal Superior: 4 de 4


dilluns, 12 de març del 2012

RETORN AMB APERITIU: MANUEL PALMA, EL TECNOCRACKTA

Saludem de nou a tots i totes els i les seguidors i seguidores de La Reccoordà després de dos mesos aturats. En aquest temps moguts hem pogut vore a Paterna les més multitudinàries movilitzacions com ara manifestacions, tancament a l'Ajuntament, aturades, assembleas i plens triplicant l'aforament del saló de plens, fem constància de la unió pràcticament unànime de sindicats, partits polítics, asociacions vecinals i de tot tipus contra les mesures de retall de drets i llibertats tant a nivell estatal com autonòmic, pero sobre tot local i pot ser el molt important paper que esten jugant a nivell d'internet els grups de facebook "Ayuntamiento de Paterna: Se vende" com ara la "Plataforma en defensa de los servicios públicos" com a eina per a comunicar-nos i programar les accions abans esmentades, pot ser això el que ha provocat la absència de La Reccordà amb la frecuència que n'era habitual... pero alguna cosa està canviant (i per a bé) i és l'hora del retorn. Ho farem hui no més amb un aperitiu, pero prometem moltes noves notícies en molt poc de temps, doncs els esdeveniments s'acumulen últimament sense temps per apair-los.

El nostre misatge de hui va plenament dedicat al "insigne" regidor d'Hicenda Manuel Palma i les seua "setmana fantàstica". Està l'home que no pasen dos díes sense que li explote a la boca qualsevol cosa que n'ixca de les sempre còmiques ocurrències que les té, pero obra i gràcia de l'atre "insigne" el (desaparegut)* Alcalde Lorenzo Agustí.

* Baixà del despatx del Palau a la Cova i de la Cova (diuen) que a la Gespa -l'Ajuntament "B", o pot ser ja el "B" sigam nosaltres-, la questió es que ara per ara Lorenzo es com els bitllets de 500 euros, que tot el món sap que n'existeisen pero ningú els veu sovint.

Tot va començar divendres pasat quan al auto-denominat com el que mes en sap d'economia a Paterna, tingué la genial ideia de gastar-se 360.000 euros en una empresa externa per a "controlar el cumplimiento de horarios, servicios y trabajos de los trabajadores del Ayuntamiento, eliminar o automatizar trabajos no necesarios y redistribuir personal".

El tecnó-crack-ta (per que va de tecnòcrata i n'es un crack) segueix quasi un any després sense tindre ni ideia del que significa ser regidor, de el que és el servei públic, i el mateix sobre el funcionament de l'Ajuntament, així, no deu saber que les dependencies municipals disposen de controls de horaris de entrada i eixida mitjançant emprenta dactilar, ni tampoc que cada àrea, negociat i/o departament té un Cap amb -entre d'altres- la funció de supervisar els horaris, el compliment efectiu dels serveis i la optimització de recursos humans i materials del personal a les seues ordres.

Per tant, l'home que no es cansa de dir a tot arreu -li agrada més una càmara que el color dels bitllets- que exerceis la seua funció mirant per la austeritat i que l'Ajuntament no oferirà servicis "voluntaris" si no no més els "obligatoris", i, d'aquestos, no més els més necesaris, proposa fiscalitzar la funció pública municipal amb una empresa externa, mancant el respecte tant a treballadors com als seus Caps amb una mena de intrusisme des de l'exterior i carregant als veïns de Paterna amb una despesa inútil, innecessària i duplicada.

Si abans es difón la ocurrència del vende-cotxes, abans ix l'Agustí a desmentir-ho, el problema es que la notícia es tan certa com que còpia de la providència en té mitja plantilla de l'Ajuntament i la han pogut vore molts veïns de Paterna.

Després del dilluns, Palma es torna a llevar del llit amb ànims de donar la nota, com li agrada i la Policía Local es desdejuna amb una nova ordre del Cap en la que s'instruia als agents per a personar-se en el domicil de l'home dels trajes llampants per a protegir-lo siga la hora que siga quan ixca o entre, a més a més de ordenar al torn de nit i als agents de la zona a intensificar la vigilància pels voltants del seu domicili.

Es a dir, l'home dels estalvis, l'home de les acomiadaments i quan fins l'alcalde es llevà els escoltes, ara necessita que el protegisquen... els altres 24 regidors NO... no més ell... ara alguns recordem que a diferència del 99,99 polítics de l'estat, als que, en els casos de disposar de un patrimoni important, estem segurs que no li es ve de bo tindre que fer públic els bens de que disposen, per més que la Lley com a càrrecs públics així els obligue, va el vende-coches i concedeix una entrevista personalitzada per a presumir de ser el regidor més ric d'Espanya amb 67 millons de patrimoni... i ara, donant feina a la Policia i llevant una patrulla del poble i no més per ell cada vegada que cride o que s'intensifique la vigilància a casa seua.

De nou "fons de l'Ajuntament" asseguren a la premsa que aixó de la ordre es mentida. I aixó es tan veritat com que aquest home val menys del que costa de mirar-ho. Nosaltres podem dir que "fons policials" ens asseguren que l'ordre existeix, l'ordre està penjada al tabló d'ordres de la policía, l'ordre està vigent i l'ordre es llegeis pels caps de torn o servei cada torn per a coneiximent de la totalitat de la plantilla policial.

Per acabar, la entrevista a "Espejo Público" d'Antena 3 va ser la cirereta de la setmana de pasió protagonitzada pel señorito andaluz, de la qual destacar com a mesura d'estalvi a aplicar als col·legis propietat del holding Palma: pasar de 20 a 30 alumnes per aula, perque, segons ell, "no es nota i no més tindran que treballar un poquet més els profesors" (cap menció als xiquets). La entrevista té tanta credibilitat com observar que a les imatges de fons no es mostra cap de Paterna i si de diversos ajuntaments desconeguts. Asegura Palma que el límit de les retallades és no arrivar al CONFLICTE SOCIAL, molt adecuat després de 16 díes amb els funcionaris tancats a l'Ajuntament, plens i assembleas abarrotats, més manifestacions a Paterna i mes multitudinàries de la seua història, aturades parcials i vaga. El seu fort, com ja sabem és les comparacions: "Un ayuntamiento es como una empresa" Segurament, així ho ve ell i així ho considera i interpreta. No hi ha cap cotxe oficial, asegura, clar! es que lo que no es paga no es té... QUE SOM LA SEUA O.N.G. PARTICULAR!!! Per favor, Manuel, trie Unicef, Manos Unidas o la que preferixca i a nosaltres deixe'ns en pau. Tancar o vendre les empreses públiques, mentre la Gespa creix i creix i l'Ajuntament cada vegada es més reduit en personal i mitjans. Finalizta pronosticant pagar el deute en 3 anys per a contradir-se 5 segons despres asegurant que aquest any hi haurà un superàvit de 7 millons.

Per qui vullga torturar-se amb el vídeo: http://www.antena3.com/noticias/economia/ayuntamiento-paterna-ong-particular_2012030500046.html

L'home que tradueix "funcionari" per cuida-flores: http://www.youtube.com/watch?v=EUH1P3N1Tdg&feature=related

L'home que comença el seu negoci utilitzant fent la mili mentint, falsificant i utliztzant mitjans i personal militar http://www.youtube.com/watch?v=CpdNKX-lAms&feature=share

I no ho diguem nosaltres, ho diu ell de sí mateix

Una mala còpia del friki Carlos Jesus:http://www.youtube.com/watch?v=8gWmTCY-zAU

Aixó si ho diguem nosaltres

Aquest es el nostre molt estimat Manuel Palma

divendres, 2 de desembre del 2011

SI ERES PATERNER@, ESTE ARTÍCULO TE INTERESA Y MUCHO (si eres trabajador del ayuntamiento, más todavía)

El equipo de gobierno del partido popular de Paterna, ya ha probado diversas formas de mentir tanto a los trabajadores municipales como a los ciudadanos a través de la prensa, a saber:
 • Versión A: Bajo los sueldos para no despedir a interinos... baja los sueldos y termina despidiendo interinos (van 30 y quieren echar otros 35)
 • Versión B: Despido interinos porque los funcionarios no quieren bajarse el sueldo: Después de bajarnos el sueldo, las horas extra, la compensación del IPC y todas las partidas sociales, buscan ahora eliminar las pagas compensatorias y volvernos al sueldo de 2003, y además reducirnos otros 200 euros mensuales más.
 • Versión C: Despido y bajo sueldos para no subir los impuestos: Después de exprimir los sueldos de sus trabajadores, echarlos al paro por decenas, "cuidan" a los vecinos subiendo las tasas de basura, de IBI, de vados, algunas incluso un 50%.
Todo esto NO ES POR LA CRISIS, crisis hay en toda España y Europa y otros ayuntamientos ni despiden, ni rebajan sueldos ni suben impuestos, sencillamente GESTIONAN Y NO DESPILFARRAN.

Si fuera cierto que estos políticos que nos han tocado en suerte andan locos por ahorrar, por ser austeros convendrá el lector con nostros en que las partidas de 2012 han de tender a la baja, igual que pretenden reducir gastos despidiendo y rebajando sueldos y aumentando ingresos subiendo tasas: ROGAMOS EXAMINEN CON DETENIMIENTO LAS SIGUIENTES CIFRAS PROCEDENTES DE LAS CONSIGNACIONES PREVISTAS POR EL PROPIO EQUIPO DE GOBIERNO (citamos de menos a más para que cada uno pare de leer según le resista el corazón).
 • 21.000 euros más en otros gastos diversos de desarrollo empresaria, sube de 45.000 a 67.000
 • 35.000 euros más para el consorcio provincial de bomberos, sube de 335.000 a 370.000
 • 46.000 euros más para encomiendas de servicios a la GESPA de servicios de asistencia y centros de salud, sube de 116.000 a 162.000
 • 50.000 euros más para el suministro del servicio postal de telefono de información, sube de 30.000 a 80.000
 • 65.000 euros más para las encomiendas de servicios a la GESPA de alumbrado público, sube de 376.000 a 441.000
 • 69.000 más en suministro de energía eléctrica de la administración general, sube de 101.000 a 170.000
 • 98.000 euros más para suministros de gas, carburante y combustible en educación y enseñanza, sube de 82.000 a 180.000
 • 99.000 euros más para suministros servicios postal de telefono información, sube de 111.000 a 210.000
 • 100.000 euros más para el suministro de energía eléctrica de otros servicios de bienestar comunidad, sube de 150.000 a 250.000
 • 197.000 euros más para la fundación y promoción del deporte local, sube de 53.000 a 250.000
 • 391.000 euros más en encomiendas de servicios a la GESPA de asistencia a personas dependientes, sube de 340.000 a 430.000
 • 400.000 euros más para residuos sólidos urbanos, limpieza viaria, amortización de maquinaria, sube de 0 a 400.000
 • 643.000 euros más para tranf. of. del plan de inclusión de promoción social, sube de 160.000 a 803.000
 • 650.000 euros más para el suministro de energía électrica del alumbrado público, sube de 850.000 a 1.500.000
 • 755.000 euros más para las encomiendas de servicios a la GESPA en información al ciudadano SIAC, sube de 76.000 a 831.000
 • 1.000.000 euros más para la reparación y mantenimiento de bienes de dominio público, sube de 170.000 a 1.170.000
EN TOTAL HAY HASTA 28 PARTIDAS PRESUPUESTARIAS EN LAS QUE LA CONSIGNACIÓN NO BAJA NI SE MANTIENE SINO QUE SUBE PARA 2012

DICHOS INCREMENTOS SUMAN UN TOTAL DE 4.672.498,57 EUROS, lo pondremos en letra, como los cheques: CUATRO MILLONES, SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS Y CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Lo cual significa que si dichas partidas SE MANTUVIERAN, es decir, NO QUE SE ANULARAN O REBAJARAN, sino que se mantuvieran IGUAL entre 2011 y 2012, se podría (ATENCIÓN):

 • PAGAR EL SUELDO MEDIO DE 155 INTERINOS (recordamos que quieren despedir a 35).
 • MANTENER LAS PAGAS DE 2920 TRABAJADORES (sólo somos 300 y pico)
 • EVITAR LOS RECORTES EN ESPECÍFICO DE 1460 TRABAJADORES
Recordemos finalmente lo que quieren QUITARNOS poniendo como ejemplo un sueldo de 1.500 euros al mes:

LO QUE YA LLEVAMOS
 • Sueldo inicial: 1.500
 • Recorte estatal 5%: 75 euros; 1.500 - 75 = 1.425
 • Recorte 30% pagas: 300 euros, sale al mes 50 euros; 1.425 - 50 = 1.375
LO QUE QUIEREN QUE VENGA
 • Resto de la paga: 700 euros, sale al mes 117 euros: 1.375 - 117 = 1.258
 • 200 euros del específico: 1.258 - 200 = 1.058
SI CONTAMOS CON QUE EL IPC ENTRE 2010 Y 2011 HA SUBIDO UN 6%
 • Lo que en 2009 valia 1500 ahora vale 1.590
 • Pérdida real de poder adquisitivo: 1.590 - 1.058 = 532 euros.
LA PÉRDIDA DE PODER ADQUISITIVO POR FUNCIONARIO ES DE MÁS DE 500 EUROS AL MES, DICHO DE OTRO MODO: DE LOS 3 BILLETES DE 500 DEL SUELDO INICIAL, HA DESAPARECIDO UNO Y NOS DEJAN CON DOS Y NADIE NOS EXPLICA POR QUÉ NI A DÓNDE VA.


Manuel Palma dice de sí mismo que es quien entiende infinítamente más de economía de todo el ayuntamiento...

... para su desgracia, algunos aprendimos a sumar y restar y la mayor parte de los paterneros a leer.


dimarts, 29 de novembre del 2011

LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO ENCERRADOS EN EL SALÓN DE PLENOS


COMUNICADO DE LA JUNTA DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA

Después de las medidas adoptadas UNILATERALMENTE por el equipo de gobierno en las que 35 funcionarios interinos más van a perder su puesto de trabajo y todos los demás empleados públicos vamos a ver mermadas, una vez más, nuestras retribuciones económicas de forma ILEGAL, l@s trabajador@s del Ajuntament de Paterna reunidos en asamblea de trabajador@s en fecha 29 de noviembre de 2011, hemos decidido por UNANIMIDAD y como medida de protesta a la política económica y de personal llevada a cabo por esta corporación, constituirnos en ASAMBLEA PERMANENTE DE TRABAJADORES en el salón de plenos de forma INDEFINIDA, hasta que se nos escuche y se adopten medidas satisfactorias para todos.

El Gobierno de Paterna está vulnerando tanto nuestros derechos como trabajadores, como derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Española, nos está sometiendo a un maltrato psicológico continuo que afecta a nuestra dignidad, nos está engañando, nos esta ninguneando, pues no existe negociación colectiva entre corporación y trabajadores, ya que a la Junta de Personal lo único que hacen es informarla de sus decisiones, a cosa hecha. y además en vez  de seguir una politica orientada al pleno empleo tal cual se regula en el articulo 40 de la CE y anunciada por el PP en su programa electoral, lo que hace este consistorio es DESTRUIR EMPLEO de forma escandalosa, agravando de esta forma la crisis actual.

ESTAMOS AQUÍ PARA PRESTAR UN SERVICIO DIGNO Y DE CALIDAD AL CIUDADANO, LO CUAL TENDREMOS DIFICIL DE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS QUE SE PRETENDEN ELIMINAR.

LA PRIVATIZACIÓN NO MEJORA LOS SERVICIOS PÚBLICOS, LOS ENCARECE.

EXIGIMOS QUE SE CUMPLAN NUESTROS DERECHOS  ¡¡¡ BASTA YA !!!


ACTUALIZACIÓN A LAS 19 HORAS 

El concejal de personal, Jesús Gimenez y la teniente alcalde Elena Martínez, se han presentado para intentar disuadir la Asamblea Permanente de trabajadores del Ayuntamiento.

Indicándonos que el punto de los presupuestos, que no estaba incluido en el orden del día del pleno de mañana miércoles 30 de noviembre, finalmente no iba a ser llevado a votación para el pleno, al observar el creciente malestar de los trabajadores del ayuntamiento que siguen realizando de forma indefinida la mencionada asamblea permanente.

Que ante la ausencia de cualquier tipo de propuesta por parte de estos concejales, la asamblea le ha remitido a que mande un interlocutor válido para la mesa de negociación emplazada para el día 2 de diciembre.

Nos hacen saber que el próximo 14 de diciembre se celebrará un pleno extraordinario, siendo paradójico que cada pleno extraordinario supone un gasto extra para las arcas del consistorio, ya que los concejales que no tienen dedicación exclusiva cobran por asistencia.

No se ha llegado a ningún acuerdo y la Asamblea permanente permanecerá en el Salón de Plenos indefinidamente.

dimarts, 15 de novembre del 2011

NOVA MANIFESTACIÓ A PATERNA, DIJOUS 17 DE NOVEMBRE

La Plataforma en defensa dels serveis públics convoca a les mobilitzacions del proper dijous 17 de novembre consitents en:

ASSEMBLEA OBERTA sobre els Serveis Públics a les 18 hores, al costat de l'Ajuntament.
MANIFESTACIÓ a partir de les 19:30 hores que començarà a la Plaça Enginyer Castells.
PER UNS SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT
AMB ALLÓ QUE ES PÚBLIC NO ES JUGA

La plataforma en defensa del serveis públics està integrada pels següents sindicats, partits, col·lectius i associacions:

Asamblea Paterna 15M
Esquerra Unida
PSOE
Compromís
Equo
PCE
CCOO
UGT
CGT
STAS-Intersindical Valenciana
Plataforma de Parados
Juventudes Socialistas
Ciudad de Trabajadores
Joves amb Iniciativa
Joves d´Esquerra Unida
Ateneo Republicano de Paterna
Asociación de Vecinos de Alborgí
us esperem el dijous 17 de novembre a l'Ajuntament de Paterna!

dimarts, 11 d’octubre del 2011

NOTA DE PRENSA DE CCOO Y UGT

Como todos sabemos la situación de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Paterna es muy complicada, desconocemos a día de hoy el modelo que se pretende, desconocemos si van a haber nuevos despidos en base a la RPT que los políticos niegan, al igual que negaron que se despidiese a nadie antes de 2012, si van a haber nuevos traslados de personal, si se les va a continuar modificando las condiciones de trabajo y los horarios sin negociación previa, la política del equipo de gobierno en materia de personal ha pasado de ser de falta de información a ser de completo oscurantismo, los parches ya no se sostienen. La oficina de Secretaria a través de su oficial Mayor realiza informe en contra de las amortizaciones, y la relación de puestos de trabajo (RPT).

El Alcalde Agustí sale en la prensa todas las semanas con sus medidas de ahorro mientras él hace uso de once personas para sí mismo (7 asesores de alcaldía y 4 policías), se paralizan oposiciones de Intendentes por falta de presupuesto mientras en las de Inspector se gastan el dinero en un asesor psicólogo externo (existiendo psicólogos en la casa), que además, suspende a todos los aspirantes menos a uno anunciado desde meses atrás, al igual que ya se están anunciando los próximos  oficiales, curiosamente de la misma unidad que el anterior, lo que creemos que provocará una avalancha de solicitudes a la unidad de escoltas de la alcaldía por sus enormes posibilidades de ascenso.

Se está produciendo una merma de efectivos muy preocupante, debido a los despidos de Policías Locales y degradación de oficiales interinos que han provocado que todas la unidades se encuentren en números rojos, además utiliza a cuatro policías para su propia seguridad mientras  se la niega a los servicios sociales que ha demandado presencia policial fija con motivo de las distintas amenazas y vejaciones sufridas por sus trabajadores. El barrio de Valterna ya no tiene efectivo policial y es latente la falta de vehículos para poder realizar la vigilancia por las calles de Paterna.

Los traslados entre unidades tampoco están nada claros, mientras algunos parecen cambiar de unidad a su antojo otros no tienen posibilidad de acceder a esos puestos, se abre plazo de movilidad solo en algunas unidades sin anunciarse ningún criterio ni sistema de concurso fiable. Esto ocurre también en el ámbito administrativo pues se traslada gente de atención del Barrio de la Coma y se deja sin registro de entrada ni padrón a este y al Barrio de Terramelar, así como en Brigada de Obras donde algunos trabajadores han sido obligados a cambiar su puesto de trabajo por el de Instalaciones deportivas modificando sus horarios y condiciones laborales, como no, SIN NEGOCIACIÓN PREVIA...

dimarts, 6 de setembre del 2011

CCOO DENUNCIA CONTINUOS DENUNCIOS INJUSTIFICADOS EN GESPA

Enlaces a los medios de comunicación que publican la noticia:

 • El Mundo: Denuncian continuos despidos arbitrarios en una empresa municipal de Paterna
 • ABC: CCOO denuncia continuos despidos arbitrarios en una empresa municipal de Paterna
 • Hortanoticias: La Federación de Servicios Públicos de CCOO denuncia que GesPa derrocha dinero en despidos injustificados
La Vanguardia, Hortanoticias, El Periódico de Aquí, Paterna.Biz y ABC igualmente recogieron similares noticias difundidas por los partidos de la oposición PSPV, Compromís y EUPV, pueden consultarlas en el siguiente enlace del buscador google


dimecres, 17 d’agost del 2011

COMUNICADO URGENTE: DESPIDOS DE FUNCIONARIOS O SUBIDAS DE SUELDO DE POLITICOS


Reproduïm, pel seu interés i la seua urgència el comunicat de CCOO-Paterna difós aquesta vesprada: 

Hace excasos momentos en MGN, lo que el jueves parecía ser dinero suficiente para no despedir a los compañeros interinos hoy ya no lo era por lo que nos han trasladado la propuesta de despedir "unicamente" a 10 compañeros (los tres Policías Locales afectados, y los 7 Auxiliares Administrativos con antigüedad posterior a 2009) SI ó SI, es decir o lo firmais o se van todos.
 
A partir de dicho momento se ha producido un intenso y kafkiano debate, donde entre otras muchas cosas se han consultado las retribuciones de los Concejales de este Ayuntamiento, recibiendo como respuesta lo que ya sabiamos: LAS RETRIBUCIONES APROBADAS PARA ESTA LEGISLATURA HAN SIDO LAS MISMAS DE 2007, ES DECIR LAS ANTERIORES A LOS RECORTES QUE SE PUSIERON DEL 7%.
 
Por todo ello, ante los distintos cambios de las reglas del juego y de faltar constantemente a su palabra, lo que nos deja sin  NINGÚN MARGEN DE NEGOCIACIÓN, antes de abandonar la Mesa todos los sindicatos se ha lanzado la propuesta de que para que se salven los diez compañeros restantes se adopten las siguientes medidas:
 
 1. Que se vuelva al numero de personal eventual anterior a 2007: De 14 a 6.
 2. Que los Concejales de este Ayuntamiento vuelvan a bajarse el 7% que a nosotros no nos han vuelto a pagar, y no solo eso sino que han apelado la sentencia que ganamos CCOO y UGT contraria a dicho recorte.
 3. Que las dietas por asistencia a organos de dirección de las empresas municipales vuelvan a ser las de 2006 y que en 2007 se multiplicaron por 5.
Mañana en el orden del día del pleno extraordinario continuan estando las amortizaciones de plazas y la RPT, por lo que os invitamos a todos a que acudais al salón de plenos a las 11:30 durante vuestra hora del almuerzo.
 
ANIMO COMPAÑEROS, DEBEMOS DE ESTAR UNIDOS!!!

Es a dir, que en la pasada legistatura (amb l'equip de govern del mateix partit) mentres es retallaven els sous dels funcionaris i es destruíen 30 llocs de treball, els polítics quintuplicaren les seues dietes per asistència a reunions i es retallaven VOLUNTARIAMENT (no com als treballadors) els seus sous.

Ara segueixen cobrant el mateix per reunions (els de la oposició ja varen renunciar el passat ple) i "obliden" mantenir el seu retall voluntari de sou. 

I no contents amb tot aixó, recorren la sentència favorable als treballadors quant als retalls, ofereixen nous retalls il·legals com a carta de pseudo-negociació, pretenen acomiadar encara a més treballadors i amenacen amb més retalls denunciant el conveni col·lectiu vigent.

Així estan les coses, i si no ens creu, acudisca al plé de hui dimecres i podran vore fins a on son capaços d'arrivar no més pensant en les seues butxacas, a més, igual pot presenciar una de les ja habituals "lorenzadas" que segur que ens sorpren a tots.

dilluns, 1 d’agost del 2011

RODA DE PREMSA + MOCIÓ DE EU + RESUM DEL MES

Divendres passat, les seccions sindicals amb representació en la Junta de Personal, CC.OO., C.S.I.F., U.G.T., S.T.A.S.-I.V. i C.G.T. - el S.P.P.L.B. continúa "desmarcat" del recolçament als companys afectats i de les mesures contra els acomiadaments- convocaren una roda de premsa per a actualitzar als mitjans, ja que la informació va cambiant diariament seguint els "bandazos" de l'equip de gobern i, sobre tot, per puntualitzar diverses cuestions publicades erròneament, com ara el repetit 7% de "descompte adicional" oferit per l'alcalde als ja recontraretallats sous dels funcionaris, doncs pot ser no va adonarse que dita mesura es completament il·legal i, per més que siguera adoptada, seria nula de plé dret en quant un sol dels funcionaris acudiera a qualsevol juzjat per a denunciar-ho.

Publicacions:... i per si no fos tot prou confús, al mateix ple en que finalment NO va a anar el punt de la RPT, la corporació, amb els vots a favor dels 3 partits de la oposició (PSPV, Compromís i EUPV) i la abstenció del PP va aprovar una moció presentada per Javier Parra (EUPV) amb un text tan clar com contrari a les intencions mostrades en materia laboral per l'equip de govern: 

 “el Ayuntamientose compromete a mantener los Servicios Públicos” y que se estudien fórmulas para evitar recortes presupuestariosde personal."

Tota la notícia:
I ara que hem esgotat juliol pot ser cal recordar el suport rebut a les nostres reivindicacions per part de tots, bé, per part de tots menys de "uns":dimarts, 26 de juliol del 2011

SEGON ÈXIT DE L'ACCIÓ SINDICAL A PATERNA

(imatge de Paterna al día)
Hui teníem a Paterna el plé on s'anava a aprovar la famosa RPT i, al mateix temps, estava convocat una aturada de 2 hores pels empleats públics de l'Ajuntament, decidit en anteriors assembleas generals i organitzat per quasitots -ara mateix ho detallem- els sindicats representatius de la Junta de Personal.

En la Junta de Personal prèvia al plé s'ha decidit presentar per registre de entrada un nou escrit pasant de sol·licitar a exigir els 4 punts irrenunciables i que serveixen com a "proposta de mínims" a l'hora de començar una negociació amb els representats polítics... o, gaira´bé tenim que dir que amb l'Alcalde "que es el que mana", segons va demostrar en la reunió paralel·la a la manifestació de divendres, diguent que els seus regidors "poden dir misa", vostés ja ens entenen.

I dit aixó, cal recordar que les 4 seccions sindicals que están treballant en defensa dels interins i del servei púbic tot aquest mes i molts mesos abans son CC.OO., U.G.T., S.T.A.S.-I.V. i C.G.T. Ho recalcem perque  els 4 han prioritzat la unió sindical davant de interessos propis o particulars, sense mirar la adscripció sindical dels interins afectats, sencillament, com té que ser en qualsevol sindicat que pertany a un órgan oficial i, per tant, representa a la TOTALITAT dels treballadors.

Hi ha qui no ho enté així i es descabalga de la manifestació al·legant pancartes polítiques (C.S.I.F.)... quan TOTS sabem qui mana i qui diu misa (o al menys així ho diu qui mana) i uns altres (S.P.P.L.B.) ni acuden a les reunions ni cerquen excuses, sencillament, es desmarquen com si no tinguesen clar que tenen la obligació legal i moral de representar a tots els treballadors i no no més als policies.

Hui, (igual per que no hi había pancarta), el CSIF sí ha firmat l'escrit dels 4 punts que esmentaven i el SPPLB no, en la seua linia segueix "desmarcat" sense donar raons ni a propis ni a aliens. Aclarada la prèvia anem cap als 4 punts:
 1. Retirada del punt número 8 de l'ordre del día del ple celebrat hui. (FET). Tindre una RPT sense actualitzar, amb errors de bulto, sense efectes econòmics, com diuen ells, en fase documental (quan la dita fase ja a costat 3 anys y 120.000 euros de tramitació per una empresa externa) i amb l'anim de concedir 2 mesos per a les alegacions, sent que hi ha ja decenes de alegacions presentades pels caps dels negociats i, com a cirereta, en la que ja no están els companys amortitzats/acomiadats, servint, per tant, de excusa per la política de destrucció dels llocs públics de treball son motius més que suficients per a no sometre-la al plé i es per aixó que es retira SENSE cap contrapartida per part dels sindicats, per tant no pot considerarse un gest de generositat com pretenia el regidor de personal.
 2. Desconvocatòria del plé urgent i extraordinari previst a celebrar el 17 d'agost amb l'unic punt del dia referit a les amortitzacions/acomiadaments dels 27 interins. Sí, sí, ho ha llegit bé: 17 d'agost. Bé, aquest s'ha quedat a meitat camí. En principi l'Alcalde té prisa encara que no ens diu perqué, pero vista la enorme dificultat per a analitzar les liquidacions econòmiques dels ultims 4 anys en menys d'un mes i amb els serveis jurídics i económics de les centrals sindicals en plé agost vacacional, s'ha pogut arribar a un principi d'acord en arribar a septembre abans de prendre decicions greus, per tant, molt probablement no hi haurà plé a l'agost, si l'alcalde complix amb la seua paraula.
 3. Lliurament de tota la documentació econòmica de les liquidacions presupuestària dels ultims 4 ejercicis per part d'Intervenció als sindicats. L'ordre està donada per l'alcalde i està pendent de materialitzarse demà. Eina imprescindible per a poder estudiar alternatives d'estalvi que no afecten els llocs de treball ni els sous.
 4. Consolidació dels llocs de treball dels interins. De res servirà tot el que es exposa si no es consegueix que els treballadors i treballadores en precari de l'Ajuntament tingan la oportunitat de consolidar el seu lloc de treball. La experiència anterior es molt dolenta i vam vore com ens retallaven els sous en juny amb la excusa de no acomiadar als companys, per a finalment amortitzar-los al desembre de l'any pasat. Tot i aixó, divendres ho intentaren de nou amb la proposta del 7%.
De nou asistirem al l'espectacle "made in Lorenzo" de els retards i la improvisació: Telefonades d'ultima hora per part del regidor de personal, "asalt" a este últim en la entrada al salón de plens per part dels sindicats, fugida a un despatx amb la inestimable assistència de la regidora/jefa Elena Martínez en quant va vore asomar als periodistes, la junta de portaveus prèvia que fou convocada un quart d'hora desprès de l'hora prevista per l'inici del plé, els asistens esperant una hora llarga al saló... i... finalment, la mateixa tàctica que el divendres per malbaratar la manifestació, hui per a evitar l'aturada laboral i totes dues amb el mateix resultat, hui amb ridícul inclós: intentar suspendre un paro quan éste havía superat més de una hora de les dues previstas.

Pero com al "xic" li agrada el show, ha fet una de les seues cridant als representants sindicals al hemicicle del saló de plens intentant acostar posicions entre el minut de silenci per les víctimes d'Oslo i el comenzament del plé... per si encara no duïa prou retard... retirada del punt i els funcionaris que abandonen, com estava previst el saló per a finalitzar el paro en la planta baixa de l'Ajuntament amb una cerrada ovació per l'aconseguit per ara mitjançant l'acció sindical.

Alternatives d'estalvi existeixen fora del capítol 1, tenint en compte les partides desorbitades, el serveis duplicats, les encomiendes i els presupuestos de la Gespa unflats sovint sense massa justificació, cents de mils d'euros en publicitat per a una ciutat que no viu per a res del turisme, cap retall en festes quan, per eixample, en Torrent han reduit el seu presupost un 60% en no més 2 anys... i si encara no s'arriba... també hi ha possibilitats en el capítol de personal SENSE retalls de sou ni acomiadaments... no més cal mirar les partides pera a productivitats i gratificacions botant alegrement el milió d'euros.

Satisfacció moderada i a continuar treballant, que encara queda molta feina per fer, pels companys interins i per el manteniment de un servei púbic de qualitat com es mereix el veí de Paerna.

diumenge, 24 de juliol del 2011

GRAN DIFUSIÓ A LA PREMSA DE LA MANIFESTACIÓ DEL 22-J


La manifestació organitzada per les seccions sindicals a Paterna de CC.OO., U.G.T., C.G.T. i S.T.A.S.-I.V. i recolçada per les plataformes 15-M i dels parats, així com pels partits polítics amb representació al consistori PSPV, Compromís i EUPV celebrada amb gran éxit pels carrers céntrics de Paterna el pasat divendres 22 de juliol va tindre una repercusió sense precedents a la premsa escrita i digital (imatges recollides dels mateixos mitjans):
  MOLTES GRÀCIES A TOTS I A TOTES!!